• HOWAKI 3M 32-160/2.2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP HOWAKI 3M 32-160/2.2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP HOWAKI 3M 32-160/2.2

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP HOWAKI 3M 32


HOWAKI 3M 32-160/2.2

  • Nhà sản xuất: HOWAKI
  • Mã sản phẩm: 3M 32-160/2.2

SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG


Tag: MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP HOWAKI 3M 32-160/2.2, BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP 3M 32-160/2.2