• PENTAX CM 32-160C

THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160C


THÔNG SỐ LÀM VIỆC MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160CBẢNG THÔNG SỐ LÀM VIỆC CỦA DÒNG MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32


PENTAX CM 32-160C

  • Nhà sản xuất: PENTAX
  • Mã sản phẩm: CM 32-160C

SẢN PHẨM TƯƠNG ĐƯƠNG


Tag: MÁY BƠM NƯỚC CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160C, BƠM PENTAX CM 32-160C, BƠM CÔNG NGHIỆP PENTAX CM 32-160C